Kijkwijzer en 16+

Er schijnt helaas nogal wat onduidelijk te zijn over de toelating van jongeren onder de 16 jaar bij films met een classificatie van 16.
Zoals hier onder beschreven is het toelaten van jongeren onder de 16 een misdrijf. Ook onder ouderlijke begeleiding mogen wij de jongeren niet toelaten. Wij hanteren daarom ook een actief beleid en zullen jongeren onder de 16 weigeren.

Indien online ( of door iemand anders ) kaartjes worden gekocht en het blijkt dat één of meerdere personen geen 16 zijn, wordt toegang geweigerd zonder enige vorm van restitutie van het betaalde bedrag. Wij hebben een dubbele leeftijdscontrole, zowel aan de kassa als aan de zaal. Bij twijfel wordt altijd om legetimatie gevraagd. 

Het adviserende karakter van de Kijkwijzer aan de ouders en opvoeders hield aanvankelijk op bij de leeftijdgrens van 16 jaar. Indeling in de categorie "vanaf 16 jaar" brengt een wettelijk verbod voor bioscoopexploitanten met zich mee om jongeren onder de zestien toe te laten, alsmede een verbod op verkoop en verhuur van dvd's et cetera aan deze jongeren.

Voor het wettelijk verbod wordt artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht gebruikt:

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Een overtreding van artikel 240a is een misdrijf (en geen overtreding). Het plegen van een misdrijf levert voor de pleger ervan bovendien een strafblad op. De oorspronkelijke bedoeling van artikel 240a was om jongeren te beschermen tegen pornografie. Deze bescherming is uitgebreid met de categorieën geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik. In het geval van vervolging is het voor de rechter belangrijk te weten of de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar. Het NICAM heeft dit met materiële invulling van de Kijkwijzer inzichtelijk gemaakt.

Bij twijfel over de leeftijd mag de bioscoopexploitant - gezien de strafbaarheid - om een legitimatie vragen of de toegang weigeren. Ook videotheken, winkels en bibliotheken hebben met het Wetboek van Strafrecht te maken en mogen geen dvd’s (of games) verkopen of verhuren aan kinderen jonger dan de aangegeven leeftijdsgrenzen.

Ten slotte dit, als directie staan wij er niet achter om ouders ( die zelf kunnen bepalen ) of hun kind een film mag zien onder ouderlijke begleiding te moeten weigeren, echter, de wetgeving is hier duidelijk in. Het mag simpelweg niet.
Wij realiseren ons dat dit betuttelend overkomt, maar het risico om boetes te krijgen die op kunnen lopen tot € 25.000,00 is het ons niet waard.